CMLHS - Official Portal

CENTRE FOR MODERN LANGUAGES & HUMAN SCIENCES

irfan
1061
OFFLINE

Contact Info

Ahmad Irfan Ikmal Hisyam
...
Lecturer
-
-
Study Leave

Research

1. Islamic Law.
2. Jerusalem Studies.
3. Political Islam.
4. History and Politic in Middle East.
5. Dakwah.
6. Islamic Movement.
7. The History of Muslim Chaliphates.
RDU130126
MODELING A FUNDAMENTAL OF ISLAMIC FINANCE SYSTEM BASED ON MAQASID AL-SHARI`AH

MEMBER

SEDANG BERJALAN

01-DEC-2013

30-NOV-2015
2 RDU130615
PEMBANGUNAN INDEKS PENGUKURAN KESAHIHAN DAKWAAN KENA SIHIR DALAM KES-KES PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH

MEMBER

SEDANG BERJALAN

01-JUN-2013

31-MAY-2015
3 RDU130304
KAJIAN IMPAK KEWUJUDAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI DI WILAYAH PEMBANGUNAN EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER)

MEMBER

SELESAI

15-MAR-2013

30-JUN-2014
4 RDU120375
KAJIAN PENENTUAN TARAF HIDUP (HAD AL-KIFAYAH) DALAM KALANGAN PENDUDUK NEGERI PAHANG

MEMBER

TAMAT

01-OCT-2012

31-DEC-2013
5 RDU120374
PEMBANGUNAN APLIKASI TARBIAH RUHIYYAH I-SOUL: MUHASABAH KENDIRI DENGAN PROGRAM REHABILITASI DAN INTERVENSI BAGI PENINGKATAN KEBOLEHPASARAN PROFESSINAL MUSLIM

LEADER

TAMAT

01-OCT-2012

30-SEP-2013
6 RDU120118
DEVELOPING SHARIAH-COMPLIANT FERTILITY TREATMENT GUIDELINE FOR MUSLIM PATIENTS

MEMBER

TAMAT

01-MAY-2012

30-APR-2014
7 RDU110396
DEVELOPING OF INTEGRATED PRAYER MAT FOR MUSLIMS (SOLATPERFECT TM)

MEMBER

TAMAT

01-OCT-2011

30-SEP-2012
Kajian Had al-Kifayah Negeri Pahang

Supervision

-
-

Academic Qualification

M.Litt Islamic Jerusalam Studies (Aberdeen)
B.A (Hons) Syariah Islamiyah (Al-Azhar)

Publication

-
-
-
-
-
-

Other

Head of Department,
Department of Human Sciences
Islamic and Asian Civilization

Family System in Islam
- e-Learning
- Edmodo
- Web 2.0
- Islamic related courses
-