CMLHS - Official Portal

CENTRE FOR MODERN LANGUAGES & HUMAN SCIENCES

irfan Profile Page
irfan
854
OFFLINE
3 years ago
-
-

Contact Info

Ahmad Irfan Ikmal Hisyam
Lecturer
-
Study Leave
-

Academic Qualification

M.Litt Islamic Jerusalam Studies (Aberdeen)
B.A (Hons) Syariah Islamiyah (Al-Azhar)

Research

1. Islamic Law.
2. Jerusalem Studies.
3. Political Islam.
4. History and Politic in Middle East.
5. Dakwah.
6. Islamic Movement.
7. The History of Muslim Chaliphates.
RDU130126
MODELING A FUNDAMENTAL OF ISLAMIC FINANCE SYSTEM BASED ON MAQASID AL-SHARI`AH

MEMBER

SEDANG BERJALAN

01-DEC-2013

30-NOV-2015
2 RDU130615
PEMBANGUNAN INDEKS PENGUKURAN KESAHIHAN DAKWAAN KENA SIHIR DALAM KES-KES PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH

MEMBER

SEDANG BERJALAN

01-JUN-2013

31-MAY-2015
3 RDU130304
KAJIAN IMPAK KEWUJUDAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI DI WILAYAH PEMBANGUNAN EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER)

MEMBER

SELESAI

15-MAR-2013

30-JUN-2014
4 RDU120375
KAJIAN PENENTUAN TARAF HIDUP (HAD AL-KIFAYAH) DALAM KALANGAN PENDUDUK NEGERI PAHANG

MEMBER

TAMAT

01-OCT-2012

31-DEC-2013
5 RDU120374
PEMBANGUNAN APLIKASI TARBIAH RUHIYYAH I-SOUL: MUHASABAH KENDIRI DENGAN PROGRAM REHABILITASI DAN INTERVENSI BAGI PENINGKATAN KEBOLEHPASARAN PROFESSINAL MUSLIM

LEADER

TAMAT

01-OCT-2012

30-SEP-2013
6 RDU120118
DEVELOPING SHARIAH-COMPLIANT FERTILITY TREATMENT GUIDELINE FOR MUSLIM PATIENTS

MEMBER

TAMAT

01-MAY-2012

30-APR-2014
7 RDU110396
DEVELOPING OF INTEGRATED PRAYER MAT FOR MUSLIMS (SOLATPERFECT TM)

MEMBER

TAMAT

01-OCT-2011

30-SEP-2012
Kajian Had al-Kifayah Negeri Pahang

Supervision

-
-

Publications

-
-
-
-
-
-

Others

Head of Department,
Department of Human Sciences
Islamic and Asian Civilization

Family System in Islam
- e-Learning
- Edmodo
- Web 2.0
- Islamic related courses
-