CMLHS - Official Portal

CENTRE FOR MODERN LANGUAGES & HUMAN SCIENCES

hasnah
3438
OFFLINE

Contact Info

Hasnah Hussiin, Dr
...
Senior Lecturer
09-549 3062, 09-424 6854
B1-08 (Gambang), BB01R111 Aras 1 (Pekan)
Active

Research

History
Ethnic Studies
Social Sciences
Human Capital Development
1. Hasnah Hussiin (Ketua), Dr Aini Ahmad, Ahmad Ibrahim, Mohd Azam, "Cakne Pluraliti Dalam Kalangan Pensyarah Kejuruteraan, Kajian Kes di UMP.
1. Hasnah Hussiin (ketua), Noor Raha, Nor Asyikin, Munirah, “Gaya Pembelajaran Bahasa Inggeris di kalangan pelajar UMP: Satu Kajian Kes”, 2007.
2. Hasnah Hussiin (ketua), Jamal Rizal, Mohd. Azam, Imaduddin,” Tahap Kesedaran Pelajar Terhadap Aspek-aspek Kenegaraan: Kajian Kes di KUKTEM”, 2006.

Supervision

-
-

Academic Qualification

2012 - Doktor Falsafah (PhD) Sejarah, Universiti Malaya.

2000 Master of History, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.


1996 Ijazah Sarjana Muda of History, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

• Major: History
• Minor: History, Malay Studies

Publication

1. Hasnah Hussiin, Mardiana Nordin, Pengajian Malaysia (untuk pelajar IPTA/IPTS), Edisi Pertama, Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2000.
2. Hasnah Hussiin, Mardiana Nordin, Pengajian Malaysia (untuk pelajar IPTA/IPTS), Edisi Kedua, Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2002.
3. Hasnah Hussiin, Mardiana Nordin, Pengajian Malaysia (untuk pelajar IPTA/IPTS), Edisi Ketiga, Fajar Bakti Sdn. Bhd, April 2007.
4. Hasnah Hussiin, Mardiana Nordin, Pengajian Malaysia (untuk pelajar IPTA/IPTS), Edisi Keempat, Fajar Bakti Sdn. Bhd, Jun 2011.
5. Hasnah Hussiin, Mardiana Nordin, Malaysian Studies (untuk pelajar IPTA/IPTS), Fajar Bakti Sdn. Bhd, Jun 2011.
6. Hasnah Hussiin, Dr. Sri Lanang, Malaysian Studies Module, Open University (OUM), April 2007.
7. Ahmad Fazullah Mohd Zainal Abidin, Jamal Rizal Razali & Hasnah Hussiin, Modal Insan: Konsep, Aplikasi dan Isu-isu Kontemporari Dalam Cabaran Pemerkasaan Tamadun Insan, Penerbit Universiti Malaysia Pahang, 2008.
8. Hasnah Hussiin, Guru-guru Melayu: Peranan dan Perjuangan di Zaman Penjajahan, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.
9. Hasnah Hussiin, Artikel Kenegaraan dan Hubungan Etnik, Universiti Malaysia Pahang, 2009.
10. Hasnah Hussiin, Sejarah: Isu dan Dimensi, Universiti Malaysia Pahang 2010.
11. Hasnah Hussiin, Isu-isu Negara Bangsa Abad ke-21, Universiti Malaysia Pahang 2010.
12. Koleksi Contoh Soalan Hubungan Etnik, Universiti Malaysia Pahang, 2012.
Kesan Modenisasi ke Atas Pembangunan Modal Insan dalam Modal Insan: Konsep, Aplikasi dan Isu-isu Kontemporari, 2008.
-
1. Hasnah Hussiin, Majalah Bulan Melayu: Mengenai Pendidikan”, Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Bilangan 17, 1998.
2. Hasnah Hussiin, ”Hayati Sejarah Negara”, Utusan Malaysia, 23 ogos 2006.
3. Hasnah Hussiin, Imaduddin Abidin, Jamal Rizal Razali, ”Kesedaran Pelajar KUKTEM Terhadap Aspek-aspek Kenegaraan”, Paper proceeding, Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU), UTM, Skudai, 2006.
4. Hasnah Hussiin, Pembangunan Hubungan Etnik di Malaysia:Mendepani Cabaran Abad ke-21, Jurnal PEMIKIR, April-Jun 2007.
5. Hasnah Hussiin, ”Persediaan Mahasiswa Hadapi Arus Globalisasi”, Utusan Malaysia, 20 September 2006.
6. Hasnah Hussiin, ”Kesediaan IPT Bersaing”, Utusan Malaysia, 26 Oktober 2006.
7. Hasnah Hussiin, Noor Raha Mohd Radzuan, ”Mahasiswa Gagal Kuasai Bahasa Inggeris”, Utusan Malaysia, November 2006.
8. Hasnah Hussiin, ”Semangat Kerjasama Elak Gejala Negatif”, Utusan Malaysia, 10 April 2007.
9. Hasnah Hussiin, ”Bersedia Masuk Universiti”, Utusan Malaysia, 26 June 2007.
10. Hasnah Hussiin, ”Remaja Islam Dalam Sebuah Negara Merdeka”, Laman Web Pemuda Umno, 29 Mac 2007.
11. Hasnah Hussiin, ”Orang Melayu Perlu Anjakan Minda Untuk Maju”, Laman Web Pemuda Umno, 23 Febuari 2007.
12. Hasnah Hussiin, ”Membentuk Modal Insan Melalui Pendidikan”, Laman Web Pemuda Umno, 06 Mac 2007.
13. Hasnah Hussiin, ”Tabik Guru Melayu”, Dewan Masyarakat, Ogos 2007.
14. Hasnah Hussiin, ”Mengatasi Sakit Mental”, Utusan Malaysia, 5 Disember 2007.
15. Hasnah Hussiin, ”Mendekati Pilihanraya”, Utusan Malaysia, 24 Disember 2007.
16. Hasnah Hussiin, ”Peranan Pekerja Laksanakan Wawasan”, ”, Utusan Malaysia, 2 Januari 2008.
17. Hasnah Hussiin, ”Mengekalkan Kemerdekaan Negara Tanggungawab Semua Warganegara”, Koleksi Rencana Merdeka 2007, Kementerian Pengajian Tinggi.
18. Hasnah Hussiin, ”Modal Insan”, Jurnal PEMIKIR, Julai-September 2008.
19. Hasnah Hussiin, ”Konsep Kerjasama Melayu dan Bukan Melayu Dari Perspektif Sejarah”, Jurnal PEMIKIR, April-June 2009.
20. Hasnah Hussiin, Kesan Modenisasi Ke Atas Pembangunan Modal Insan, dalam Modal Insan: Konsep, Aplikasi dan Isu-isu Kontemporari Dalam Cabaran Pemerkasaan Tamadun Insan, Penerbit Universiti Malaysia Pahang, 2008.
21. Hasnah Hussiin, ”Orang Melayu Usah Muda Lupa Sejarah,” Utusan Malaysia, 2010.
22. Hasnah Hussiin, ”Sejarah Pupuk Perpaduan Kaum,” Berita Harian 2010.
23. Hasnah Hussiin, ”Hijrah Minda Pelajar Luar Bandar,” Utusan Malaysia, 2010.
24. Remaja Perlu Suntikan Agama Elak Gejala Sosial Lebih Serius,” Utusan Malaysia December 2010.
25. Hasnah Hussiin, ”Fahami Sejarah Memupuk Perpaduan Kaum”, Buletin CREATE, Mei –Ogos 2010, Universiti Malaysia Pahang.
26. ”Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan Tetap Relevan,” Jurnal PEMIKIR, Januari-Mac 2011.
27. Hasnah Hussiin, ”Kecemerlangan IPT: Anugerah atau Sumbangan”, Buletin CREATE, Mei –Ogos 2011, Universiti Malaysia Pahang.
28. Hasnah Hussiin, ”Pemikiran Politik Masyarakat Melayu dan Bukan Melayu Sebelum Kemerdekaan”, Pertandingan Menulis Esei Sejarah Malaysia 2011, Persatuan Sejarah Malaysia.
29. Hasnah Hussiin, "Pembangunan Luar Bandar Diteruskan", Berita Harian, 18/01/2013.
30. Hasnah Hussiin, "Elemen Tarik Pengundi Pilih Pemimpin", Berita Harian, 04/04/2013.
31. Hasnah Hussiin, "Iktibar Penderitaan Masyarakat Islam di Negara Lain", Berita Harian, 02/05/2013.
32. Hasnah Hussiin, "Memahami Peristiwa Disebalik Penjajahan Kuasa Asing", Berita Harian, 15/06/2013.
33. Hasnah Hussiin, "Penjawat Awam Jadikan SKT Wadah Nilai Prestasi Diri", Berita Harian, 18/06/2013.
34. Hasnah Hussiin, "Peristiwa di Sebalik Penubuhan Malaysia Wajar Dihayati", Berita Harian, 19/09/2013.
35. Hasnah Hussiin, "Pelbagai Elemen Jadikan Negara Model Keharmonian Bangsa", Berita Harian, 27/07/2013.
36. Hasnah Hussiin, "Tangan Asing Kian Mencengkam Kemerdekaan Kita", Berita Harian, 28/08/2013.
37. Hasnah Hussiin, "Siswa Berdaya Saing Elak Pengangguran, Berita Harian, 23/10/2013.
1. Hasnah Hussiin, ”Pembangunan Belia Luar Bandar: Satu Kajian ke Atas Penglibatan Belia Dalam Program Pertanian 1957-1970”, International Conference on Human Capital Development 2009, Swiss Garden Resort and Spa, Kuantan Pahang, 25-27 Mei 2009.
1. Hasnah Hussiin, ”Kesan Modenisasi Ke Atas Hubungan Kaum di Malaysia, Jurnal Sains Sosial dan Pengurusan Teknologi, Jurnal UMP, Bil.01, April 2009
2. Hasnah Hussiin, ”Konsep Kerjasama Dalam Sejarah Masyarakat Melayu,” Jurnal PURBA, Bil.28 2009.
3. Hasnah Husssiin, ”Educational Issues of The Malays: Study on Newspaper and Magazines Between 1900-1946,” International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.1, No.7, Special Issues June 2011.
4. Hasnah Hussiin, ”Isu-isu Pendidikan Wanita Melayu Dalam Akhbar Melayu 1900-1941”, Jurnal Sejarah, Jabatan Sejarah Universiti Malaya 2011.

Other

-
-
-
-