CMLHS - Official Portal

CENTRE FOR MODERN LANGUAGES & HUMAN SCIENCES

irfan
2482
OFFLINE

Contact Info

Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham
...
Head of Programme (Human Sciences), Centre for Human Sciences
094246859, 0129787895
-
Active

Research

1. Islamic Law.
2. Falak & Islamic Astronomy
3. Jerusalem Studies.
4. Political Islam.
5. History and Politic in Middle East.
6. Dakwah.
7. Islamic Movement.
8. The History of Muslim Chaliphates.
RDU130126
MODELING A FUNDAMENTAL OF ISLAMIC FINANCE SYSTEM BASED ON MAQASID AL-SHARI`AH

MEMBER

SEDANG BERJALAN

01-DEC-2013

30-NOV-2015
2 RDU130615
PEMBANGUNAN INDEKS PENGUKURAN KESAHIHAN DAKWAAN KENA SIHIR DALAM KES-KES PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIAH

MEMBER

SEDANG BERJALAN

01-JUN-2013

31-MAY-2015
3 RDU130304
KAJIAN IMPAK KEWUJUDAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI DI WILAYAH PEMBANGUNAN EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER)

MEMBER

SELESAI

15-MAR-2013

30-JUN-2014
4 RDU120375
KAJIAN PENENTUAN TARAF HIDUP (HAD AL-KIFAYAH) DALAM KALANGAN PENDUDUK NEGERI PAHANG

MEMBER

TAMAT

01-OCT-2012

31-DEC-2013
5 RDU120374
PEMBANGUNAN APLIKASI TARBIAH RUHIYYAH I-SOUL: MUHASABAH KENDIRI DENGAN PROGRAM REHABILITASI DAN INTERVENSI BAGI PENINGKATAN KEBOLEHPASARAN PROFESSINAL MUSLIM

LEADER

TAMAT

01-OCT-2012

30-SEP-2013
6 RDU120118
DEVELOPING SHARIAH-COMPLIANT FERTILITY TREATMENT GUIDELINE FOR MUSLIM PATIENTS

MEMBER

TAMAT

01-MAY-2012

30-APR-2014
7 RDU110396
DEVELOPING OF INTEGRATED PRAYER MAT FOR MUSLIMS (SOLATPERFECT TM)

MEMBER

TAMAT

01-OCT-2011

30-SEP-2012
Kajian Had al-Kifayah Negeri Pahang

Supervision

Sahidul Kadri bin Osman, CGS00985425, Kajian Kaitan Kerjaya Bidang Keagamaan Dengan Kepuasan Kerja Di Negeri Pahang Berasaskan Persepsi Kesesuaian Watak Dan Organisasi. – Master in Islamic Studies OUM, graduated 2016.

Mashitah binti Zainal Abidin, CGS 00786625. Pemahaman dan Persepsi Masyarakat Kemaman Terhadap Gejala Sosial Di Kalangan Pasangan Bertunang: Satu Kajian Di Daerah Kemaman, Terengganu. – Master in Islamic Studies OUM, graduated 2015.
-

Academic Qualification

M.Litt Islamic Jerusalam Studies (Aberdeen)
B.A (Hons) Syariah Islamiyah (Al-Azhar)

Publication

-
1. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, (2016). Analisis Tematik Kalimah al-Hilal di Dalam al-Kutub al-Sittah. Di Dalam Takwim Hijri; Isu & Pengurusan. (Editor Mohd Shukri Hanapi & Shahir Akram Hassan). Pulau Pinang: ISDEV (ISBN:978-967-394-262-6)
2. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, (2016). Sikap dan Peranan Pencerap Muslim Semasa Gerhana Matahari Menurut Hadith. Di Dalam Prospektus Gerhana Matahari 2016. Kuantan: Jabatan Mufti Negeri Pahang.
3. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, (2014) Readiness of Mobile Learning at University Malaysia Pahang. Pending publication. AKEPT & Penerbit UKM.
-
-
1. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham & Profesor Madya Dr Ishak Suliaman (2017). Hadith Auqat al-Salat Dalam Sabil al-Muhtadin: Transisi Daripada Aliran Tradisional Kepada Moden di Tanah Melayu. Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyyah ke-4. 11 Oktober 2017. API UM.
2. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham & Profesor Madya Dr Ishak Suliaman (2017). Ḥadīth On Mawāqīt Al-Ṣalāt In Sabīl Al-Muhtadīn; Analysis On Al-Banjarī’s Approach Of ‘People Science’ Through Islamic Astronomy. Asia International Multidisciplinary Conference 2017. 2 May 2017. UTM Skudai.
3. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, (2016). Fiqh Kosmos: Hubungan Jasad Samawi Dengan Ibadah. Konvensyen Fiqh dan Teknologi anjuran PIMPIN UMP, UAE dan MUIP. 4 September 2016. MS Garden Hotel.
4. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, (2016). Analisis Tematik Kalimah al-Hilal di Dalam al-Kutub al-Sittah. 10th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC 2016): The Management and Application of Falak Syar’ie in Contemporary Hijri Calendar. 27-28 July 2016. USM Penang.
5. Shahar, Mohammad Arif and Che Mohamad, Che Anuar and Hisham, Ahmad Irfan Ikmal and Omar, Ahmad Marzuki (2016) Integrating Fiqh evidences in the recommendation for management of diabetes during Ramadan. In: 7th MEMS Annual Congress, 19-22 May 2016, Kuala Lumpur.
6. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, Profesor Madya Ishak Suliaman. (2015). Penyelewengan Fakta Mengenai Fenomena Falak; Keperluan Penyelidikan Tematik Hadith Berkaitan Objek Selestial Di Dalam Kutub al-Sittah. Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyyah (MUSNAD III): Menangani Salah Faham dan Penyelewengan Terhadap Hadith Nabi. 27&28 Oktober 2015. Universiti Malaya.
7. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. (2015). Analisis Tematik Hadith Berkaitan Faqir dan Miskin di Dalam Sahih Bukhari. National Conference on Zakat and Economic Development, 1 Jun 2015. Universiti Malaysia Pahang - eISBN 978-967-0691-47-3.
8. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. (2014). Anak Tidak Sah Taraf Di Dalam Institusi Kekeluargaan Islam; Kaedah Hitungan Enam Bulan Dua Lahzah Dan Hikmah, International social development conference 2014. 12-13 Ogos 2014, Bayview Hotel Langkawi, Universiti Utara Malaysia.
9. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. (2014). Aplikasi Ilmu Falak Dalam Penentuan Anak Tak Sah Taraf: Pendekatan Multi Disiplinari Astro-Falak. Seminar Pendidikan Astronomi Falak Malaysia anjuran Kelab Astronomi USM dan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, 17-19 Oktober 2014. USM.
10. Mansor Sulaiman,  Zailin Shah Binti Yusoff, Ahmad Murad Bin Zainuddin, Ahmad Irfan Bin Ikmal Hisham, Abdullah Long, (2014), “Konsep pemeliharaan maslahah di sebalik pensyariatan konsep berpakaian dalam Islam: Kajian khusus terhadap konsep pakaian wanita dalam Islam”. Persidangan antarabangsa kelestarian insan 2014, 9-10 April 2014, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM
11. Abdullah Long,  Zailin Shah Binti Yusoff, Mansor Sulaiman, Ahmad Murad Bin Zainuddin & Ahmad Irfan Bin Ikmal Hisham. (2014). Rawatan IVF (In-Vitro Fertilisation) bagi mendapatkan anak yang kedua dan seterusnya : Di manakah kedudukan di dalam Maqasid Syariah?. Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014. 9-10 April 2014, UTHM.   
12. Abdullah Long,  Zailin Shah Binti Yusoff, Mansor Sulaiman, Ahmad Murad Bin Zainuddin & Ahmad Irfan Bin Ikmal Hisham. (2014). Rawatan IVF (In-Vitro Fertilisation) bagi mendapatkan anak yang kedua dan seterusnya. Regional Convention on Islamic Studies 2014.27-28 Mei 2014, Hotel Permaisuri Melaka.
1. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, Ishak Suliaman, Mansor Sulaiman, Radiah Abdul Ghani. Al-Bazdawī On The Early Qiblah Orientation Based On Thematic Analysis Of Al-Ḥadīth And Mathematical Astronomy. Submitted to The Social Science Journal – Scopus, IF 0.807 (pre approval). Presented in 4th International Conference On The Roles Of The Humanities And Social Sciences In Engineering 2017 (Icohse4), Penang 25 February 2017.
2. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. Pendidikan Nabi Sebagai Asas Pembangunan Karakteristik SPICE e-Pembelajaran di Instititut Pendidikan Tinggi, International Journal of Human Sciences & Social Sciences (IJHSSS)ISSN: TBD (Print), TBD (Online), PBMSK, UMP – dalam proses penerbitan

Other

-
Islamic and Asian Civilization

Fundamental Ibadah in Islam
- Falak & Islamic Astronomy
- Islam and Science
- e-Learning
- Edmodo
- Web 2.0
- Islamic related courses
2013 –Anugerah Pengajaran Cemerlang 2012 in UMP.

2013 –Innovation Award in UMP 2012 for e-learning Category.