CMLHS - Official Portal

CENTRE FOR MODERN LANGUAGES & HUMAN SCIENCES

syahrina
1611
OFFLINE

Contact Info

Syahrina Ahmad
...
Senior Language Teacher - Japanese
09-424 6872
BB01R55 Aras 1 (Pekan)
Active

Research

Language & Linguistic (Japanese)
Bahasa Malaysia
RDU150303 - Kajian Pembangunan Reka Bentuk Modul Pengajaran Bahasa Jepun Mudah Tahap Pertengahan untuk Pelajar Kejuteraan Universiti Malaysia Pahang 01/04/2015 31/03/2017 - Sedang Berjalan (Ketua)
RDU120314 - Kajian Neorolinguistik Kegagapan Berkomunikasi Bahasa Jepun Akibat Keresahan Dalan Ujian Lisan Dengan Menggunakan Pendekatan Teknologi Biofeedback 01/04/2012 30/06/2014 - Tamat (Ahli)

Supervision

-
-

Academic Qualification

Bachelor of Languages and Linguistics (Japanese Language) (UM)
Diploma in Bahasa Malaysia (UM)

Publication

Syahrina Ahmad (2017). RINA JAP. LET’S PRACTICE JAPANESE!: Kuantan: Penerbit Universiti Malaysia Pahang. (ISBN: 978-967-5080-18-0)

Syahrina Ahmad, Mohd Iszuani Mohd Hassan (2016). Bahasa Jepun Mudah 2: Kuantan: Penerbit Universiti Malaysia Pahang. (978-967-0691-51-5)
-
-
-
Syahrina Ahmad, Jamilah Bebe Mohamad, Jamal Rizal Razali PhD (2017). Alih dan Campur Kod dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan di sebuah Universiti Awam: Kuching Sarawak, Malaysia: International Conference on the Teaching and Learning of Languages (ICTLL 2017) (ISBN: 978-967-0924-71-7)

Syahrina binti Ahmad, Jamal Rizal Razali PhD (2016). Penyerapan kosa kata Bahasa Melayu ke dalam Bahasa Jepun: aplikasi artikulasi Bahasa Jepun: USM Pulau Pinang: 1st Postgraduate International Conference on Humanities (ICH2016).

Kang Mei Feng, Syahrina Ahmad, Jamal Rizal Razali PhD (2016). Analisis Kontrastif daripada Aspek Fonologi antara Bahasa Jepun dan Bahasa Mandarin dalam Sebutan Nombor: Proceeding 7th International Conference on Global Business & Social Entrepreneurship: Sabah. (ISBN: 978-967-13718-5-5)
Kang Mei Feng, Syahrina Ahmad, Jamal Rizal Razali PhD (2017). Analisis Kontrastif daripada Aspek Fonologi antara Bahasa Jepun dan Bahasa Mandarin dalam Sebutan Nombor: Sabah: Journal of Global Business & Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 1: no. 1 (2017) page 1-11| gbse.com.my |eISSN 24621714 |

Other

Japanese Language Teacher
Coordinator of Japanese Language (2009-current)
Advisor of JANPU Club (2010-current)
UHF1131 Japanese For Beginners
UHF2131 Japanese For Intermediate
-
International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2017-Silver Medal
Creation, Innovation, Technology & Research Exposition (CITREX) 2017-Gold Medal
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016
Anugerah Khas Bahasa Asing 2016
Anugerah Khas Bahasa Asing 2011